Orderud og Jan Helge Andersen blir tema i neste møte hos Gjenopptagelseskommisjonen

foto