Etiopia-kjenner: Våpenhvilen i Etiopia er en kapitulasjon fra Tigrays side

foto