Erdogan gjentar krav til Finland og Sverige etter Stoltenberg-besøk

foto