Krisestab i flere kommuner i Nord-Norge etter skredulykke