Canada skjøt ned mystisk objekt – skal ha vært en fare for sivil luftfart

foto