FNs sikkerhetsråd skal behandle resolusjon om Russlands annektering

foto