Måling: Tyskere mener våpenstøtte er krigsdeltakelse

foto