Fylkestinget er bekymret for forslaget om grunnrenteskatt for havbruksnæringen