Barn hentet av luftambulanse etter alvorlig ulykke på Jæren

foto