Riksadvokaten skal vurdere om Trettebergstuen har gjort noe ulovlig

foto