Opposisjonspartier krever Mehl-svar om terrorvarsel

foto