Trump-organisasjonen får 1,6 millioner dollar i bot for skattelovbrudd

foto