Giskes Nidaros vil sende strømresolusjon til landsmøtet

foto