Erdogan gjentar kravet om at Sverige må utlevere 130 personer

foto