WEF: Høye levekostnader er den største trusselen på kort sikt – klimaendringer på lang sikt

foto