Oslo lufthavn mest punktlig av de største flyplassene i Europa

foto