Sult krever liv hvert 48. sekund på Afrikas Horn

foto