Energikrisen truer med å føre 40 prosent av britene ut i fattigdom

foto