Røde Kors: – Urban krigføring setter millioner av liv i fare

foto