Russland vil gjøre store endringer i de militære styrkene fram til 2026

foto