4 av 10 tror at lavere forbruk vil gå ut over livskvaliteten