Bane Nor: Drypp av forurenset vann medvirkende årsak til trøbbel på Follobanen

foto