Kina varsler mottiltak til reiserestriksjoner for kinesere

foto