Tirsdagens snittpris per kWh er 31,6 øre høyere enn mandag og 45,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele februar endte på 60,8 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 1,12 kroner per kWh er mellom klokken 12 og 13. Den er 79,4 øre høyere enn mandag og 92,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,22 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 30,005 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.