2400 klimademonstranter innbrakt i Nederland

foto