Seks varsler mot Oslo-rektor etter håndhilse-bråk

foto