Styrtregn på Øst- og Sørlandet – bygene fortsetter ut kvelden

foto