Folkehelseinstituttet (FHI) melder om utbruddet i en pressemelding mandag ettermiddag. Utbruddet er forårsaket av mage-tarmbakterien «Salmonella Agona», en sjelden variant av salmonella i Norge og resten av Europa. Det melder VG.

Når denne typen tidligere er påvist i Norge, er det kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte, skriver FHI i pressemeldingen.

Salmonellabakterier smitter i hovedsak gjennom mat, men smittekilden her er foreløpig ukjent for FHI.

De smittede personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1).

FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.