Utdanningsforbundet har behandlet over 3.000 søknader om dispensasjon fra streiken

foto