EU-presidenten mener Russland må fjernes fra FNs sikkerhetsråd

foto