Forsvarergruppens leder: Bør se på om Gjenopptakelseskommisjonen virker etter sin hensikt

foto