Bariumfunn på havbunnen kan gi kunnskap om radioaktivitet

foto