Undersøkelse: Foreldre lar barna få mobil og sosiale medier i frykt for at de skal falle utenfor