E6 åpen for trafikk etter kjedekollisjon mellom Skedsmo og Berger