FHI ber folk passe seg for etseskader under vårrengjøringen

foto