Høyre kritisk til at Stortinget ikke ble informert om Taliban-samtaler