Stein Erik Hagen fortsetter som styreleder i Orkla

foto