Gjensidige med milliardoverskudd – men været ga høyere skadekostnader