De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet