Røde Kors reagerer på at forsvarskommisjonen vil ha tettere samhandling mellom sivile og militære