Advokater mener kraftskatten kan stride med Grunnloven