Åpenhetspris til politifolk for arbeid med infokanal