Norge er fortsatt langt unna å nå havvindmålet til regjeringen