Israel har løslatt palestiner som har sonet 40 år i fengsel