Kommunene bes bosette 35.000 flyktninger i 2023: – Vi må strekke oss

foto