Mandagens snittpris per kWh er 39,3 øre høyere enn søndag og 50,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 67,7 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen mandag på 1,067 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 71,9 øre høyere enn søndag og 87,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,16 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 37,9 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.