Fredagens snittpris per kWh er 16,3 øre høyere enn torsdag og 66,01 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen fredag på 1,65 kroner per kWh er mellom klokken 14 og 15. Den er 32,1 øre høyere enn torsdag og 1,19 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,81 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 67,7 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.