UD: Nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan bli innkalt til militærtjeneste i Russland