Omstridt senator fra Demokratene tar ikke gjenvalg