Innstillinger i togtrafikken i Oslo mandag på grunn av jordfeil

foto